WhatsApp

Kullanıcı Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1.     Taraflar

www.ezgitur.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Çarşı Mahallesi Atatürk Cad.No:354/A Rize adresinde mukim Ezgi Seyahat Organizasyon İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle “Ezgi Turizm” olarak anılacaktır). www.ezgitur.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)

2.     Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Ezgi Seyahat Organizasyon İç ve Dış Tic.Ltd.Şti’nin sahip olduğu www.ezgitur.com adlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.

3.     Web Sitesi İçeriği

www.ezgitur.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. EZGİ TURİZM tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. EZGİ TURİZM, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı EZGİ TURİZM’a sorumluluk yüklenemez.

4.     Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı

EZGİ TURİZM, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.ezgitur.comweb sitesi ve EZGİ TURİZM’a sorumluluk yüklenemez.

5.     Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)

EZGİ TURİZM, www.ezgitur.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. EZGİ TURİZM, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. EZGİ TURİZM, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, EZGİ TURİZM, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6.     Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak EZGİ TURİZM web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı EZGİ TURİZM sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının EZGİ TURİZM web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin insiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.

EZGİ TURİZM internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda EZGİ TURİZM, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7.     Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

EZGİ TURİZM üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

EZGİ TURİZM üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada EZGİ TURİZM ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında EZGİ TURİZM sorumluluk kabul etmez.

8.     EZGİ TURİZM bildirimleri ve Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı

Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. EZGİ TURİZM’in, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.

Bu bilgiler;

Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile gönderilebilir.

9.     Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

www.ezgitur.com sitesine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından EZGİ TURİZM sorumlu tutulamaz.

www.ezgitur.comweb sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, Chat ve öneri-şikâyet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal EZGİ TURİZM bildirmekle yükümlüdür.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

www.ezgitur.comadlı web sitesi’nin sahibi Ezgi Seyahat Organizasyon İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu EZGİ TURİZM ‘un ya da EZGİ TURİZM’un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. EZGİ TURİZM’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.ezgitur.comweb sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Rize Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. EZGİ TURİZM ‘un kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya EZGİ TURİZM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EZGİ TURİZM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}